Bank item

Cart list & Hotkeys opslaan

Algemeen

Cart lists en Hotkeys kunnen worden bewaard in een Bank item.

Bank items staan in de Category SYS: Banks

Bank maken

 • Klik rechtsboven op MORE en kies CLEAR.
 • Zet items in een Cart list of in Hotkeys.
 • Klik rechtsboven op MORE en kies SAVE.
 • Het Item properties venster verschijnt, geef deze Bank een naam.

Bank type
– Don’t care = kan zowel als Cart list of als Hotkeys worden gebruikt
– Cart list = specifiek voor een Cart list
– Hotkeys = specifiek voor Hotkeys (alle Hotkeys)
– Single column = voor één kolom van de hotkeys (werkt nog niet)
– All columns = is hetzelfde als Hotkeys

In feite kan elk Bank type op elke Cart list of Hotkey worden geladen.

Een Bank die vanuit Hotkeys wordt opgeslagen, onthoudt de (doorlopende) nummering van de Hotkeys. De nummering begint bovenaan de linker kolom en telt op per rij (van links naar rechts).
Voorbeeld: Hotkeys 1 + 2 + 5 + 6 bevatten een item. Als deze Bank op een Cart list wordt geladen, worden de items op positie 1 + 2 + 5 + 6 gezet. Positie 3 + 4 blijven leeg.

Bank laden

 • Sleep een Bank op een Cart list of een (willekeurige) Hotkey.

Bank wijzigen

 • Laad een Bank (zie Bank laden).
 • Verwijder, wijzig of plaats items bij.

Cart list item verwijderen: houd Ctrl vast en klik op een item in de lijst.
Hotkey item verwijderen: houd Ctrl vast en klik op het ‘Load’ gedeelte (naast het Hotkey nummer).

 • Klik op MORE en kies MODIFY.

Bank verwijderen

 • Klik rechtsboven op MORE en kies CLEAR.
  Dit verwijdert alle items in een Cart list / Hotkeys. CLEAR verwijdert ook een geladen bank.

Was this article helpful?