1. Home
 2. Onderhoud

Onderhoud

Een update is een goed moment voor database-onderhoud.

RUNDOWNS OPSCHONEN

Oude rundowns worden meestal niet meer gebruikt. Gebruik de broadcast reports voor de uitzendhistorie van de stations.
Het opruimen van oude rundowns is om twee redenen zinvol:

 1. Rundowns kunnen nieuwsbulletins en verkeersinformatie bevatten. Deze ‘External’ items worden ook in oude rundowns ververst. Hoe meer rundowns er zijn, hoe meer External items moeten worden ververst. Daardoor zal het verversen op den duur steeds trager verlopen.
 2. Items die nog in rundowns staan, worden niet verwijderd uit de Trash. Verwijder eerst oude rundowns om de Trash zo leeg mogelijk te maken.
 • Start de GML-Manager
 • Ga naar Options > Rundown cleanup
 • Kies een station of laat [All stations] staan
 • kies een End date (bijvoorbeeld 14 dagen vóór vandaag)
 • klik onderaan op ALL
 • klik op CLEANUP

Afhankelijk van de hoeveelheid rundowns kan dit enige tijd in beslag nemen.

ITEMS VERWIJDEREN

Verwijder (indien mogelijk) Logger items, ruwe opnames, items in de Dropbox etc.

Verwijderde items komen in de Trash. Als je een Categorie verwijdert komen de items daarvan ook in de Trash, echter zijn deze items pas zichtbaar na een herstart van de ONE-Server. Verplaats daarom altijd eerst alle items naar de Trash of andere categorieën voordat je een categorie definitief verwijdert.

TRASH LEGEN

Alleen een beheerder kan de items in de Trash definitief uit de database verwijderen.

 • Start de GML-Manager
 • Ga naar Options > DB tools
 • Klik op ‘Empty trash’

Bijbehorende audiobestanden op de storage worden ook verwijderd.

COMPACT & REPAIR

 • Sluit de ONE-Server af (clients kunnen blijven draaien!)
 • Navigeer met de Verkenner naar de Live map waar de database staat
 • Open het bestand ONE_Base.abs met de ONE_DbManager applicatie
 • Kies in het menu Database voor Change Database Params

Zorg dat bij Max connections 4 staat ingevuld en bevestig met OK.

 • Kies in menu Database voor Repair

Dit ruimt lege ‘pages’ op die in de loop van de tijd ontstaan en de indexen op de diverse tabellen worden opnieuw opgebouwd. Repair kan lang duren!

Sluit de ONE_DbManager af als de repair actie gereed is. Het bestand ONE_Base.abs zal in de meeste gevallen een stuk kleiner zijn geworden. De update en het onderhoud is nu klaar. Start de ONE-Server weer en alle clients zullen automatisch opnieuw verbinding maken.

Was this article helpful?