1. Home
  2. Windows controlelijst

Windows controlelijst

Onderstaande punten helpen om de computer en applicaties beter te laten werken.

AUDIO APPARATEN

Voorkomen dat Windows de volgorde van audio apparaten wijzigt:

Windows updates (met name de halfjaarlijkse major release) zorgen voor wijzigingen in de volgorde van audio apparaten. Controleer daarom na een update of upgrade altijd de toewijzing van in- en outputs van players en recorders.

1. Windows Instellingen
> Geluid
> Configuratiescherm Geluid
> ongebruikte apparaten uitschakelen (rechtsklik en kies ‘Niet-aangesloten apparaten weergeven’). Bijvoorbeeld: audiodevices van beeldschermen, onboard apparaten.

2. geen apparaten in- of uitpluggen (hoofdtelefoon, luidsprekers, etc.)

AUDIO SETTINGS

Audio apparaten altijd zo clean mogelijk configureren

> Update drivers
> Schakel effecten/enhancements uit
> Kies bij voorkeur voor de broadcast norm PCM 16bit/Stereo/48000Hz
> Volume 100%

CLEARTYPE

Voor mooiere weergave van letters en cijfers.
> Windows ‘startknop’
> typ ‘cleartype’
> kies ‘Adjust ClearType text’
> vinkje inschakelen
> kies Volgende-Volgende-Volgende-Klaar.

ENERGIEBEHEER

> Windows Instellingen
> Systeem
> Energiebeheer en slaapstand
> Extra energie-instellingen
> kies Hoge prestaties.

NETWERKADAPTER

Green Ethernet (EEE) en overige energiebesparende maatregelen uitschakelen
> Windows Instellingen
> Netwerk & Internet
> Adapter opties wijzigen
> rechtsklik de gewenste adapter
> Eigenschappen
> Configureren
> tabblad Geavanceerd
> EEE instellingen: Uitschakelen

UITSLUITINGEN SCANS

De Audisi map toevoegen aan Uitsluitingen voorkomt scannen van logfiles en HTTP verkeer.
> Windows Instellingen
> Bijwerken en beveiliging
> Windows-beveiliging
> Virus- en bedreigingsbeveiliging
> bij Instellingen voor virus- en bedreigingsbeveiliging, kies Instellingen beheren
> scroll naar Uitsluitingen, kies: + Een uitsluiting toevoegen
> kies Map en navigeer naar de Audisi map op de computer
> bevestig met Map selecteren.

FIREWALL

> Windows Instellingen
> Bijwerken en beveiliging
> Windows-beveiliging
> Firewall- en netwerkbeveiliging
> schakel de firewalls uit of maak de juiste regels/uitsluitingen aan.

PRIVACY

Geef applicaties toestemming om de microfoon (audio inputs) te gebruiken.

> Windows Instellingen
> Privacy
> Microfoon
> Apps toegang verlenen tot uw microfoon
> Aan

REGISTER

– Uitschakelen SMBv1 (zie ook Windows en NAS)
– Verhogen GDI objecten

Het bestand Audisi_Registry.reg bevindt zich in de map Data (in de Audisi map).
> dubbelklik Audisi_Registry.reg
> kies Uitvoeren
> bevestig met Ja
> herstart de computer
Dit is een eenmalige handeling. Als je dit eerder hebt gedaan, hoeft het niet nogmaals.

Was this article helpful?